zielony front / green front / grĂ¼ne front

 Pnącza i podpory dla pnączy / Climbing plants and plant support systems / Kletterpflanzen und Kletterhilfe

KolumnyZielony front...

Marzec 25, 2011

Produkujemy nowoczesne, estetyczne, i trwałe metalowe podpory dla pnączy - kolumny, trejaże, pergole, kratki, liny. Dostarczamy duże egzemplarze roślin pnących, rozwiązania na zielone ściany oraz gotowe, obrośnięte pnączami elementy architektury ogrodowej. Naszym celem jest upowszechnianie zieleni jako istotnego elementu architektury – nie tylko przydomowej ale także miejskiej i przemysłowej, wprowadzanie pnączy na fasady budynków, płoty, parkany. Pnącza to rośliny często o niewielkich wymaganiach siedliskowych a nieprzeciętnych walorach estetycznych i ekologicznych.